Znak obce Čermná nad Orlicí
oficiální webové stránky obce

Hlavní menu

Myslivecké sdružení Orlice

Myslivecké sdružení "Orlice" Borohrádek sdružuje držitele platných loveckých lístků ke společnému výkonu práva myslivosti v honitbě Honebního společenstva Borohrádek (dále jen HS), uznané podle předpisů zákona o myslivosti a zahrnující honební pozemky v katastrálních územích Borohrádek, Malá a Velká Čermná, Čičová a Zdelov. Tato honitba má výměru 1293 ha, převážně zemědělských pozemků. Ve výměře honitby jsou zahrnuty lesní pozemky, vodní a ostatní plochy.

Honitbu má MS Orlice v užívání na základě sjednané nájemní smluvy na dobu 10 let. Ve smlouvě jsou uvedeny sjednané stavy zvěře v honitbě, které je sdružení povinno dodržovat v počtech 34  kusů srnčí, 60 zajíců a 72 bažantů. V honitbě se vyskytující zvěř černá (divoká prasata) a daňčí není v této honitbě zvěří stálou a její stavy proto nepodléhají mysliveckému plánování. Chovné zásady umožňují ročně plánovat odlov průměrně 15 kusů srnčí zvěře. Ačkoliv honitba ještě před 20 lety měla odpovídající stavy drobné zvěře (zajíců a bažantů) v současné době sjednané stavy nejsou naplněny. Tento stav nebyl zaviněn MS, které soustavně lov omezovalo a po dobu 18 let už zajíce vůbec neloví. Snažíme se vrátit honitbám původní stavy a pokoušeli jsme se uměle chovat a do honiteb vypouštět zajíce. Tento umělý odchov však neměl členy MS očekávané výsledky. Také bažanty nakupujeme z umělého chovu nebo zčásti odchováváme a vypouštíme do honitby. Jen úprava poměru pohlaví vypouštěných bažantů umožní lov několika bažantích kohoutů. Lov slepic je zakázán.

Výkon práva myslivosti je v současné době velmi nákladný. Při tom vůbec nezvažujeme vybavení jednotlivého myslivce od zbraně, nábojů, pomůcek, chovaných psů, oblečení, atd. Jde o náklady na provoz najaté honitby při povinnosti průběrného odstřelu k zachování sjednaných stavů zvěře. Jestliže vycházíme ze současných cen potřebných materiálů a výše ostatních nákladů, činí průměrný roční rozpočet MS Orlice na výdajích částku  cca 100.000 Kč. Částka nezbytných výdajů se skládá z nákladů na zakoupení krmiv, léčiv, nákladů na zazvěření (zajíc, bažant a  případně králík), na opravy a údržbu mysliveckých zařízení v honitbě, úhrady ročního nájemného a nákladů na spolkovou činnost. V částce výdajů nejsou zahrnuty škody zvěří! S jakými příjmy mohou členové MS v průběhu roku počítat? S upřímným poděkováním Městu Borohrádek a obcím Čermné nad Orlicí a Zdelov můžeme kvitovat částky jejich  příspěvků. Zbytek je na prodeji zvěřiny.

Příjmy tak kryjí pouze část nákladů z lovu zvěře podle plánu. Do odlovu se však započítávají i kusy uhynulé, zpravidla sražené dopravními prostředky a tyto kusy nelze prodat. Zbývá odlov neplánované černé zvěře, který však rok od roku kolísá. Případný odlov také jednoho až dvou kusů neplánované daňčí podstatně příjmy sdružení nezvýší. Zabezpečení schodku ročního hospodaření je tak na samotných myslivcích. Něco lze nahradit jejich osobní prací (třeba sušení sena a pícnin, sběr žaludů a kaštanů, ale v žádném případě nelze tak dosáhnout úhrady celého schodku! Pak už to je pouze o možnostech vlastních kapes členů MS.

Myslivecké sdružení "Orlice" Borohrádek má 34 řádných členů a jednoho hosta – čekatele na členství. Z toho 19 z Borohrádku, 9 z Čermné nad Orlicí, 2 ze Zdelova a 4 z jiných obcí mimo dosah uznané honitby. O přijetí nového člena rozhoduje výroční členská schůze sdružení a člen je v souladu se stanovami přijímán jako host zpravidla na zkušební dobu jednoho roku a další členská schůze pak rozhoduje o přijetí za řádného člena MS po vyhodnocení ročního působení hosta v činnosti MS.

Členové MS Orlice se přes náročnost plnění úkolů chovu zvěře snaží přinášet občanům města a obcí i svůj podíl v kulturní činnosti a pomoci při výchově dětí . Proto jsou ve školách organizovány besedy a činnost mysliveckých kroužků, proto zasíláme  příspěvky zpravodajským tiskům a v součinnosti s Místní organizací Českého rybářského svazu a Městem pořádáme společenský ples.

Z uvedeného lze snadno konstatovat, že dnešní činnost mysliveckého sdružení není jenom uspokojováním osobních zálib jeho členů, ale zodpovědnou prací v zájmu veřejném! Očekáváme od všech občanů, kterým není lhostejný stav naší přírody včetně zachování stavů všech druhů naší fauny, že nám budou nápomocni při péči o volně žijící zvěř, aby byl pro budoucí generace zajištěn pohled na její život ve volnosti. Můžete ve prospěch tohoto úkolu alespoň omezit volné pobíhání domácích zvířat, zejména psů, po honebních pozemcích, můžete působit na rozumný odchov koček ve stavech, které nebudou ohrožovat zvěř a zpěvné ptactvo a třeba jen ctít klid našeho lesa a alespoň tímto způsobem se podílet na životě přírody, která si naší úcty a šetrné pozornosti zasluhuje!

9.9.2013
JUDr. Herold

Myslivecké sdružení Orlice - Aktuality RSS kanál

Databáze neobsahuje žádné aktuality z této sekce!

Vyhledávání

Rychlé kontakty

Obecní úřad
Kancelář: 494 388 130
Starosta: 777 658 203
obec@cermna-n-orl.cz
starosta@cermna-n-orl.cz

Úřední deska

Elektronická podoba úřední desky obce Čermná n. Orl.

Uživatelské menu

Pro zpřístupnění dalších možností a funkcí se prosím přihlašte.

Přihlášení Nová registrace

Statistika měření

  • Teplota:  °C
  • Vlhkost:  %
  • Rosný bod:  °C

Změřeno .

Kalendář akcí

Kalendář akcí
POÚTSTČTSONE
28 29 30 31 1 2
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

« Předchozí měsíc duben 2022 Další měsíc »

Užitečné odkazy