Znak obce Čermná nad Orlicí
oficiální webové stránky obce

Hlavní menu

Ptačí chřipka - vyhlášení pásma dozoru

vyhlášení pásma dozoru v našich katastrálních územích v souvislosti s aviární influenzou (ptačí chřipkou)

Statní veterinární správa České republiky vymezila, mimo jiné i v našich katastrech (Malá Čermná, Velká Čermná, Číčová), pásma dozoru v souvislosti s výskytem ptačí chřipky

celé nařízení naleznete na naší úřední desce - ZDE

pravidla vztahující se k pásmu dozoru:

V pásmu dozoru se nařizuje:

 • zákaz přemístění drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec v pásmu dozoru bez souhlasu krajské veterinární správy; tento zákaz se však nevztahuje na tranzitní přepravu přes pásmo dozoru při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato doprava uskuteční bez překládky nebo bez zastávky;
 • zákaz pohybu drubeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec do hpospodářství, jatek, balíren nebo podniků na výrobu vaječných výrobků, které se nacházejí mimo pásmo dozoru; odchylky (výjimky) z tohoto zákazu může povolit krajská veterinární správa na základě žádosti;
 • sledovat zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a případné úhyny hlásit na krajskou veterinární správu – telefonní číslo +420 720 995 210;
 • dodržování přiměřených opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do hospodářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření aviární influenzy;
 • neprodlené vyčištění a dezinfekce dopravních prostředků a zařízení používaných k přepravě drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kadáverů, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, přípravkem s účinnou látkou 1%-ní roztok peroxysulfát draselný;
 • zákaz vstupu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu krajské veterinární správy. Toto omezení však neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů v hospodářství, v nichž nemají: 1. žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomto hospodářství; 2. přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí chovány;
 • zákaz přemísťování nebo rozmetání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy bez souhlasu krajské veterinární správy;
 • zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí;
 • zákaz vypouštění drůbeže za účelem zazvěření.

Poučení o nákaze

Aviární influenza (ptačí chřipka) je infekční onemocnění ptáků virového původu. Původcem onemocnění je chřipkový virus typu A, různých subtypů. Onemocnění se klinicky projevuje apatií, sníženým příjmem krmiva, sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na hlavě, krváceninami na končetinách a zvýšeným úhynem. Nemocnost i úmrtnost může dosahovat až 100%. Inkubační doba je 3 až 7 dní a jednotlivé druhy ptáků jsou k nákaze různě vnímaví. Nejvíce vnímavá k onemocnění je hrabavá a vodní drůbež a volně žijící vodní ptáci. K přenosu onemocnění dochází přímo z nemocných ptáků, nebo nepřímo pomocí kontaminovaných pomůcek, krmiva, vody apod. K infekci dochází nejčastěji přes trávicí ústrojí. Nemocní ptáci vylučují virus sekrety a exkrety, které následně kontaminují peří a okolí. Rozlišujeme vysoce patogenní formu aviární influenzy (HPAI) a nízce patogenní formu aviární influenzy (LPAI). Obě formy podléhají podle veterinárního zákona oznamovací povinnosti. U HPAI může výjimečně dojít při vysoké infekční dávce k přenosu na člověka, nebo na jiné savce. Virus je ničen běžnými desinfekčními přípravky.

Mgr. David Joska | 06.02.2017 v 15:33

Komentáře

Přidávat komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé.

Vyhledávání

Rychlé kontakty

Obecní úřad
Kancelář: 494 388 130
Starosta: 777 658 203
obec@cermna-n-orl.cz
starosta@cermna-n-orl.cz

Úřední deska

Elektronická podoba úřední desky obce Čermná n. Orl.

Uživatelské menu

Pro zpřístupnění dalších možností a funkcí se prosím přihlašte.

Přihlášení Nová registrace

Statistika měření

 • Teplota:  °C
 • Vlhkost:  %
 • Rosný bod:  °C

Změřeno .

Kalendář akcí

Kalendář akcí
POÚTSTČTSONE
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8
9
10 11 12
13 14 15
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
29 30
1 2 3 4 5 6 7

« Předchozí měsíc červen 2019 Další měsíc »

Užitečné odkazy