Znak obce Čermná nad Orlicí
oficiální webové stránky obce

Hlavní menu

Veřejná výzva - uzavření pracovní smlouvy na výkon funkce úředníka ÚSC

výzva na uzavření pracovní smlouvy na výkon funkce úředníka územního samosprávného celku

plné znění výzvy - ZDE (formát *.pdf)

 

Obec Čermná nad Orlicí, jako územní samosprávný celek, v souladu s ust. § 6 s přihlédnutím k ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tímto

 vyzývá

 k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na výkon funkce úředníka územního samosprávného celku (dále jen: „ÚSC“).

a)      Název územního samosprávného celku:

 • obec Čermná nad Orlicí (okr. Rychnov nad Kněžnou).

b)      Druh práce

 • 1.01.01 – administrativní a spisový pracovník – zejména vedení elektronické spisové služby, včetně zajišťování doručování a provádění úkonů prostřednictvím datových schránek, komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o písemnosti;
 • 1.01.02 – sekretář – zejména vyřizování administrativní agendy, korespondencí podle obecných postupů, koordinace sekretářských, administrativně-technických nebo jiných provozně-technických prací;
 • 1.01.04 – referent majetkové správy – zejména vedení evidence majetku, provádění inventur majetku, zajišťování správy majetku obce;
 • 1.01.06 – pracovník vztahů k veřejnosti;
 • 1.01.07 – organizační pracovník – zejména pořizování zápisů z jednání orgánů ÚSC, vedení organizačně technické agendy jednání orgánů obce, výborů a komisí a zvláštních orgánů včetně přípravy podkladů;
 • 1.02.01 – personalista – zejména vedení personální evidence, příprava a kompletace pracovněprávní a zaměstnanecké dokumentace;
 • 1.02.02 – mzdový účetní – zejména výpočet výše platu, zajišťování výplaty, zúčtování platu, náhrad platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, výpočet a provádění srážek z platu, zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců a pojistného na sociální a zdravotní pojištění;
 • 1.02.06 – pokladník – zejména správa a účtování pokladny obce;
 • 2.10.01 – referent společné státní správy a samosprávy – vyřizování věcí ve správním řízení;
 • 2.10.08 – referent finanční a daňové správy – zejména správa místních poplatků a správních poplatků;
 • 2.10.26 – referent všeobecné správy vnitřních věcí státu – zejména evidence obyvatel, vidimace a legalizace, činnost kontaktního místa CzechPoint, organizačně – technické zabezpečení voleb a referend, základní registry (ROB, ROS, RÚIAN, RPP);
 • 2.10.27 – referent správy ve věcech archivnictví a spisové služby – zejména provádění kontroly dodržování povinností na úseku archivnictví a výkonu spisové služby a dohledu nad vyřazováním dokumentů (skartačním řízení).

c)      Místo výkonu práce:

 • obecní úřad Čermná nad Orlicí, Velká Čermná 6, 517 25 Čermná nad Orlicí.

d)      Pracovní poměr:

 • na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce.

e)      Platová třída odpovídající druhu sjednané práce (podle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb.):

 • 8. platová třída.

f)       Pracovní úvazek:

 • 1,0

g)      Předpoklady pro výkon práce (podle ust. § 4 zákona 312/2002 Sb.):

 • fyzická osoba, která je občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má ve České republice trvalý pobyt;
 • věk minimálně 18 let;
 • plná svéprávnost;
 • bezúhonnost;
 • ovládání jednacího jazyka;
 • splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštním právním předpisem.

h)      Požadované vzdělání:

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou.

i)        Další předpoklady pro výkon práce:

 • praxe v oboru účetnictví min. 2 roky;
 • praxe ve veřejné správě výhodou;
 • dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, elektronická pošta, Internet);
 • řidičské oprávnění skupiny „B“;
 • znalost administrativní práce;
 • komunikativnost, pečlivost, důslednost, vstřícný přístup k občanům, schopnost jednání i v konfliktních situacích;
 • aktivní a samostatný přístup k práci;
 • ochota dále se vzdělávat a rozvíjet své schopnosti a znalosti;
 • organizační schopnosti;
 • základní komunikační znalost anglického jazyka výhodou;
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti (úřednická zkouška) výhodou.

j)        Náležitosti přihlášky zájemce:

 • osobní jméno, příjmení a titul zájemce;
 • datum a místo narození zájemce;
 • státní příslušnost zájemce;
 • místo trvalého pobytu zájemce a místo bydliště zájemce, liší-li se od místa trvalého pobytu;
 • číslo občanského průkazu, nebo číslo dokladu o povolení k pobytu zájemce, jde-li o cizího státního příslušníka;
 • kontaktní údaje zájemce (pro snazší komunikaci) – telefon, e-mail apod.;
 • datum a podpis zájemce.

k)      Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • vlastní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních (včetně jejich časového sledu a druhu vykonávané práce), odborných znalostech a dovednostech týkajících se uvedené činnosti (vlastnoručně podepsaný);
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (na výzvu obce zájemce předloží originál dokladu);
 • výpis z Rejstříku trestů (ne starší jak tři měsíce);
 • souhlas k nakládání s poskytnutými osobními údaji pro účely sledované touto výzvou (výběr zájemce o uzavření pracovní smlouvy) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (vlastnoručně podepsaný);
 • další případné doklady prokazující způsobilost a schopnosti zájemce podle požadavků obce na výkon činnosti.

l)        Předpokládaný termín nástupu:

 • 1. května 2018, případně dle domluvy.

m)    Lhůta pro podání přihlášky:

 • středa dne 21. února 2018, do 12:00 hodin.

n)      Způsob podání přihlášky:

 • Písemně v zalepené obálce označené: „Veřejná výzva – úředník – neotvírat!

o)      Místo podání přihlášky:

 • Obecní úřad Čermná nad Orlicí
 • Velká Čermná 6, 517 25 Čermná nad Orlicí.

p)      Kontaktní osoba:

 • Mgr. David Joska, starosta obce

q)      Případné dotazy a informace:

Mgr. David Joska | 02.02.2018 v 17:19

Komentáře

Přidávat komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé.

Vyhledávání

Rychlé kontakty

Obecní úřad
Kancelář: 494 388 130
Starosta: 777 658 203
obec@cermna-n-orl.cz
starosta@cermna-n-orl.cz

Úřední deska

Elektronická podoba úřední desky obce Čermná n. Orl.

Uživatelské menu

Pro zpřístupnění dalších možností a funkcí se prosím přihlašte.

Přihlášení Nová registrace

Statistika měření

 • Teplota:  °C
 • Vlhkost:  %
 • Rosný bod:  °C

Změřeno .

Kalendář akcí

Kalendář akcí
POÚTSTČTSONE
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8
9
10 11 12
13 14 15
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
29 30
1 2 3 4 5 6 7

« Předchozí měsíc červen 2019 Další měsíc »

Užitečné odkazy