Obec

O obci

Čermná nad Orlicí leží na Tiché Orlici na rozhraní východočeských krajů. V dnešní podobě vznikla až v roce 1960 v souvislosti s územní reorganizací a vznikem nových okresů. Do té doby se zde nalézaly dvě samostatné obce s rozdílným historickým vývojem: na levém břehu řeky Malá Čermná, na pravém Velká Čermná. K oběma Čermným byla v roce 1960 připojena sousední vesnice Korunka, která bývala osadou obce Plchůvky náležející k vysokomýtskému okresu. Korunka je ze všech částí dnešní Čermné nad Orlicí nejmladší; byla založena až v osmdesátých letech 18. století na pozemcích stejnojmenného vysušeného rybníka a náležela k choceňskému panství. Obě Čermné jsou mnohem starší. Byly nazvány podle stejnojmenné říčky, která protéká Malou Čermnou a která své jméno získala podle červenavého zbarvení ("čermná" znamenalo ve staročeštině "červená"). Již v první písemné zmínce, v latinské listině z roku 1342, se o Malé Čermné hovoří jako o obci "Cyrmna parua". Řeka Orlice byla tedy již ve středověku hranicí, která od sebe obě obce oddělovala a také tvořila hranice feudálních panství. Proto byly obě části původní osady od sebe odlišeny i jménem. V polovině 19. století patřila Malá Čermná k panství Horní Jelení, jehož vrchností byl František Adam z Bubna; Velká Čermná ve stejné době náležela ke kosteleckému dominiu Josefa Kinského. V důsledku rozdílného vývoje v předchozích staletích byla však tehdy paradoxně Malá Čermná, v níž v roce 1848 žilo ve 106 domech 625 obyvatel, podstatně větší než za řekou ležící Velká Čermná čítající 42 domy a 275 obyvatel. V novém znaku, který byl spojené obci Čermná nad Orlicí udělen v listopadu 1995, nalézáme symbol řeky Tiché Orlice překlenuté červeným mostem o dvou obloucích. Červená v barvě mostu je mluvícím znamením (čermná = červená); dva stromové listy (lipový a dubový), jejichž podzimní červené zbarvení se zřejmě stalo příčinou vzniku jména říčky Čermná, symbolizují dvě původní obce Čermné. Jejich společný znak tvoří stříbrný štít; v něm nad modrou vlnitou patou červený kvádrový most o dvou obloucích, nad ním heraldicky vpravo (pohledově vlevo) kosmo položený zelený lipový list a vedle něj šikmo položený zelený dubový list.

zdroj: MF Dnes (11, dubna 2001), autor: Petr VOREL (Východočeské muzeum Pardubice)