Úřad a samospráva

Prodej kompostu ODEKO

Společnost ODEKO s.r.o. informuje, že bude prodávat dne 6. října 2022 v době od 8.00 do 12.00 hod. na Kompostárně v Lípě nad Orlicí kvalitní kompost ODEKO.