Úřad a samospráva

Zápis k předškolnímu vzdělávání 4. května 2023

Úvodní stránka > Úřad a samospráva > Hlášení rozhlasu > Zápis k předškolnímu vzdělávání 4. května 2023

Masarykova základní škola a mateřská škola, Čermná nad Orlicí pořádá ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ.

Zápis se uskuteční ve čtvrtek 4. května 2023 od 15:00h do 17:00h v budově mateřské školy.

Zákonný zástupce dítěte přinese k zápisu: rodný list dítěte, potvrzení od lékaře o průběhu očkování, doklad své totožnosti.

Žádost o přijetí si můžete vyzvednout v mateřské škole, nebo na obecním úřadě, případně stáhnout z internetových stránek obce. Lze také žádost vyplnit při zápisu.

Kritéria pro přijímání dětí zůstávají stejná jako v předešlém roce. Jsou zveřejněna v budově mateřské školy, na obecním úřadě a na internetových stránkách obce.