Úřad a samospráva

Usnesení z II. veřejného zasedání ZO

Usnesení z II. veřejného zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 7. prosince 2022. Vlastní text usnesení.