Volný čas

Spolková činnost

Úvodní stránka > Volný čas > Spolková činnost

Příspěvky na činnost spolků v roce 2023

NOVĚ: Formulář pro vyúčtování příspěvku za rok 2023 (formát *.xlsx)

další formáty: vyúčtování (formát *.xls), vyúčtování (formát *.pdf)

  • dokládá se pouze vyplněná tabulka a fotokopie prvotních dokladů;
  • na originálech dokladů, které byly využity k vyúčtování příspěvku musí být uvedeno: "Hrazeno z příspěvku obce Čermná n.O."

Zastupitelstvo obce svým usnesením č. ZO II/2022/I/12 rozhodlo o vyhlášení dotačního programu na poskytnutí finančního příspěvku na činnost spolků pro rok 2023. Žádosti se předkládají na obecní úřad do Velké Čermné do 16. ledna 2023. Potřebné dokumenty naleznete pod následujícími odkazy.

Formulář pro vyúčtování příspěvku z rozpočtu obce na rok 2022.