Obec

Mapový portál

Úvodní stránka > Obec > Mapový portál

Obec Čermná nad Orlicí má k dispozici ucelený mapový informační geoportál - GObec. Tento portál využívá mapové podklady a geografické informace z různých zdrojů a od různých poskytovatelů, sjednocuje jejich formát a souřadný systém a poskytuje tak uživatelům ucelený pohled na správní území obce. 

Součástí geoportálu je i celá řada pasprotů vytvořených přímo pro potřeby obce, např. 

místní komunikace kanalizace veřejné osvětlení územní plán
pasport místních komunikací pasport kanalizace pasport veřejného osvětlení nový územní plán

a mnoho dalšího - např. mapa čísel popisných (adresní místa, mapa sídelní), rozvod plynu v obci, obecní mobiliář, mosty a lávky, plán zimní a letní údržby, požární hydranty, obecní zeleň, detailní pasport místního hřbitova, ...

užitečnou funkcionalitou je modul: hlášení závad hlášení závad.PNG