Úřad a samospráva

Zápis dětí do MŠ na ŠR 2023-24

Úvodní stránka > Úřad a samospráva > Aktuality z úřadu > Zápis dětí do MŠ na ŠR 2023-24

Masarykova základní škola a mateřská škola, Čermná nad Orlicí oznamuje, že zápis do mateřské školy na školní rok 2023-24 se uskuteční ve

čtvrtek 4. května 2023.

Zápis proběhne v době od 15.00 do 17.00 hodin v budově mateřské školy.

Zákonný zásupce dítěte přinese k zápisu:

  • rodný list dítěte,
  • potvrzení od lékaře o průběhu očkování,
  • doklad své totožnosti.

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy vyplní rodič při zápisu nebo ho může vyplnit předem, pokud si formulář vyzvedne v MŠ dříve, nebo stáhne pod tímto odkazem: žádost o přijetí dítěte do MŠ

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy (zůstávají stejná jako v předešlém roce):

Děti se budou přijímat v tomto pořadí:

  1. Děti trvale bydlící ve spádovém obvodu mateřské školy, a které dosáhnou k 1. září daného školního roku věku 4 let. Děti se přijímají podle věku od nejstaršího k nejmladšímu.
  2. Děti se přijímají v případě nenaplnění kapacity mateřské školy podle bodu 1, od nejstaršího po nejmladší. Jedná se o mladší děti než 4 roky.

Děti se přijímají do naplnění nejvyššího povoleného počtu dětí mateřské školy, která je stanovena na 27. V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně a dětí mladší tří let, se počet přijatých bude snižovat. 

Dokument s kritérii vydaný školou k dispozici - zde.