Úřad a samospráva

MESOH

Obec Čermná nad Orlicí provozuje vlastní motivační systém nakládání s odpady – MESOH (Motivační a Evidenční Systém pro Odpadové Hospodářství).

MESOH je jedinečným systémem nakládání s odpady ve městech a obcích, jehož cílem je snížit produkci směsného komunálního odpadu a motivovat občany k lepšímu a efektivnějšímu třídění odpadů a postupně učit přirozenou cestou snižovat produkci odpadů. Velkým benefitem je také pokles nákladů na odpadové hospodářství obce, díky němuž je možné občanům rozdávat slevy na poplatku, které mohou činit až 70 % z celkového poplatku.

celý systém je ošetřen následujícími dokumenty:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, O stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Pravidla k Motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství (MESOH), včetně příloh č. 1 (odpadový dotazník), č. 2 (inventura stanoviště), č. 3 a 4 (EKO body), č. 5 (návod jak třídit) a č. 6 (podmínky pro přidělení EKO bodů).

Systém je dobrovolný, záleží na každém, zda s k MESOH připojí.

V rámci systému jsou udělovány tzv. EKO body. Tyto EKO body se na konci vyhodnocovacího období přepočítají na slevu z poplatku za odpady. Po zapojení do systému MESOH můžete získat až 6 druhů EKO bodů:

 • Prvním druhem jsou tzv. EKO body BT – Body za třídění odpadů obdržíte za každý odevzdaný pytel s tříděným odpadem, který byl řádně označený čárovým kódem a splňoval podmínky pro udělení EKO bodů (viz níže). Maximální roční počet EKO bodů BT je 24 bodů/osoba v domácnosti.
 • Druhými body jsou tzv. EKO body BV – Body za efektivní využívání nádob a pytlů dostáváte na základě vyplněného Odpadového dotazníku. Systém poté sleduje celkovou úroveň třídění a celkový objem odpadu, který odevzdáte. Maximální roční počet EKO bodů BV je 24 bodů/osoba v domácnosti.
 • Třetím druhem jsou tzv. EKO body BS – Body za snižování produkce odpadů obdržíte ve chvíli, kdy přirozenými způsoby snižujete produkci odpadů. Pro nárok na udělení těchto bodů je potřeba vyplnit v Odpadovém dotazníku až 5 způsobů snižování produkce odpadů. Systém poté opět sleduje celkovou úroveň třídění a celkový objem odpadu, který odevzdáte. Maximální roční počet EKO bodů BS je 30 bodů/osoba v domácnosti.
 • Dalšími druhy EKO bodů jsou EKO body za ekologické nakupování (BN), EKO body za kompostování (BK) a EKO body za zájem (BZ). Podrobnější informace o těchto typech EKO bodů naleznete v sekci „Hodnocení stanoviště“ ve svém Odpadovém účtu.

Odpadový dotazník naleznete v Odpadovém účtu. Do svého Odpadového účtu se přihlásíte pomoci přihlašovacích údajů, které naleznete na spodním okraji archu s čárovými kódy na pytle (LOGIN a HESLO). Přihlášení provedete na webu www.mojeodpadky.cz.

SHRNUTÍ

Třídící balíček

 • bílá role pytlů – slouží k třídění odpadu (papír, plast, PET lahve, případně nápojové kartony),
 • šedivé pytle na kovový odpad (třídění drobného kovového odpadu),
 • lihový fix – popis pytlů číslem popisným a příjmením,
 • zalamovací nůž – rozřezání kartonových obalů,
 • leták od EKOKOMU – povídání o odpadech,
 • arch s čárovými kódy
  • samolepící štítky určené k označení pytlů, případně nádob s jedlým olejem,
  • spodní okraj -> přístup do odpadového účtu na adrese: mojeodpadky.cz

Odpadový účet

 • adresa: www.mojeodpadky.cz 
 • přihlašovací údaje na spodním okraji archu s čárovými kódy,
 • vyplňte odpadový dotazník,
 • proveďte inventuru stanoviště.

Nádoba na domovní odpad (popelnice)

 • překontrolujte, zda je nalepen štítek s čárovým a QR kódem (většinou levá strana popelnice),
 • překontrolujte štítky na všech popelnicích, které přistavujete,
 • pokud štítek nenaleznete zavolejte na 494 388 130, případně napište na mesoh@oucermna.cz
 • popelnici přistavujte pouze tehdy, je-li plná!
 • od nového MESOH roku budou všechny nádoby (popelnice) očipované.

Svoz pytlů s tříděným odpadem

 • svozový den – vždy pondělí v lichém týdnu, od 8.00 hod. ráno,
 • ve svozový den přistavit pytle s vytříděným odpadem před dům, vždy do 8.00 hod. ráno.

Smysl a cíle motivačního systému

 • zvýhodnit občany zodpovědně nakládající s odpady snížením poplatku za TKO,
 • motivovat občany k zodpovědnému nakládání s odpady,
 • snížit produkci tuhého komunálního odpadu v obci,
 • ulevit sběrným hnízdům od „přetékajícího“ odpadu,
 • ušetřit finanční prostředky za svoz odpadu.

FAQ - často kladené otázky

Musím se do systému zapojit?
Motivační systém je věc čistě dobrovolná, k ničemu nezavazující. Ztratíte však možnost získat slevu na poplatku za TKO a budete hradit plnou cenu za svoz.
Budou zachovány současné služby nakládání s odpadem?
Ano, všechny služby zůstanou zachovány, bude probíhat pravidelný svoz TKO (vždy středa v sudém týdnu), zůstanou zachována sběrná hnízda – ke změně dojde, až některá ze služeb nebude potřeba.
Nemám samolepku s čárovým kódem na nádobě (popelnici) na TKO, jak ji získám?
Nahlaste tuto skutečnost na obecním úřadě (494 388 130, mesoh@oucermna.cz), samolepka vám bude vylepena a nádoba bude zaevidována do systému.
Jak mám postupovat, když se nemůžu přihlásit do odpadového účtu?
Ujistěte se, že zadáváte správné přihlašovací údaje; přihlašovací údaje naleznete ve spodní části archu s čárovými kódy. Případě se obraťte na pracovníky obecního úřadu, nebo napište na mesoh@oucermna.cz
Došli mi pytle na tříděný odpad, můžu si někde vyzvednout další?
Další pytle na tříděný odpad si můžete vyzvednout na obecním úřadě.
Potřebuji vyměnit nádobu (popelnici) na tuhý komunální odpad, dostanu někde nový štítek?
Na obecním úřadě si vyzvednete novou samolepku s čárovým kódem, případně Vám bude zaměstnanci obce na vyžádání na nádobu vylepena.
Došly mi samolepky s čárovými kódy, je možné získat další arch?
Ano, další arch s čárovými kódy Vám bude vydán na obecním úřadě, případně Vám bude na vyžádání dodán pracovníky obce.
Popelnici mám stále přistavenou před domem, co mám dělat když ji nechci vyvézt?
Popelnici viditelně označte červenou stužkou (tkaničkou, provázkem), je domluveno, že takto označené nádoby nebudou obslouženy.