Úřad a samospráva

MESOH

Obec Čermná nad Orlicí provozuje vlastní motivační systém nakládání s odpady – MESOH (Motivační a Evidenční Systém pro Odpadové Hospodářství).

MESOH je jedinečným systémem nakládání s odpady ve městech a obcích, jehož cílem je snížit produkci směsného komunálního odpadu a motivovat občany k lepšímu a efektivnějšímu třídění odpadů a postupně učit přirozenou cestou snižovat produkci odpadů. Velkým benefitem je také pokles nákladů na odpadové hospodářství obce, díky němuž je možné občanům rozdávat slevy na poplatku, které mohou činit až 70 % z celkového poplatku.

celý systém je ošetřen následujícími dokumenty:

Systém je dobrovolný, záleží na každém, zda s k MESOH připojí.

V rámci systému jsou udělovány tzv. EKO body. Tyto EKO body se na konci vyhodnocovacího období (MESOH rok) přepočítají na slevu z poplatku za odpady. Po zapojení do systému MESOH můžete získat několik druhů EKO bodů:

 • EKO body BT– Body za třídění odpadů obdržíte za každý odevzdaný pytel s tříděným odpadem, který byl řádně označený QR kódem a splňoval podmínky pro udělení EKO bodů (viz níže). Maximální roční počet EKO bodů BT je 24 bodů/osoba v domácnosti.
 • EKO body BV– Body za efektivní využívání nádob a pytlů dostáváte na základě vyplněného Odpadového dotazníku. Systém poté sleduje celkovou úroveň třídění a celkový objem odpadu, který odevzdáte. Maximální roční počet EKO bodů BV je 24 bodů/osoba v domácnosti.
 • EKO body BS– Body za snižování produkce odpadů obdržíte ve chvíli, kdy přirozenými způsoby snižujete produkci odpadů. Pro nárok na udělení těchto bodů je potřeba vyplnit v Odpadovém dotazníku až 5 způsobů snižování produkce odpadů. Systém poté opět sleduje celkovou úroveň třídění a celkový objem odpadu, který odevzdáte. Maximální roční počet EKO bodů BS je 30 bodů/osoba v domácnosti.
 • EKO body BK - Body za kompostování či jiné snižování produkce bioodpadů. Maximální roční počet EKO bodů BK je 18 bodů/osoba v domácnosti.  
 • Dalšími druhy EKO bodů jsou EKO body za ekologické nakupování(BN) a EKO body za zájem (BZ). Podrobnější informace o těchto typech EKO bodů naleznete v sekci Hodnocení stanoviště ve svém Odpadovém účtu.
 • Nově jsou udělovány i záporné EKO body za odevzdání netříděného objemného odpadů - EKO body sběrný dvůr (BSD).

Odpadový dotazník naleznete v Odpadovém účtu. Do svého Odpadového účtu se přihlásíte pomoci přihlašovacích údajů, které naleznete na spodním okraji archu s čárovými kódy na pytle (LOGIN a HESLO). Přihlášení provedete na webu www.mojeodpadky.cz.

Sběr tříděného odpadu probíhá každý LICHÝ týden v pondělí od 8.00 hodin. Viz svozový kalendář. Odpad je sbírán od nemovitostí - tzv. DOOR to DOOR systém. 

Svážíme tyto odpady:

 • plast spolu s nápojovými kartony - průsvitný pytel 120 l, volný plast
 • PET lahve - průsvitný pytel 120 l
 • papír - průsvitný pytel 120 l, svazaný balík
 • kovy - šedý pytel 120 l
 • jedlý tuk a olej - plastová nádoba (PET lahev, kanystr)
 • drobné elektro - plastová nákupní taška

120 l pytle jsou k vyzvednutí na obecním úřadě. 

Pytle, případně volný odpad je nutné označit QR kódem, který jasně definuje komoditu a původce odpadu. Archy s QR kódy jsou k vyzvednutí na obecním úřadě. Každý QR kód je jedinečný. 

Návod na vylepení QR kódu je k dispozici na krátkém videu - ZDE.

Systém počítá i s množstvím vyprodukovaného směsného odpadu. Eviduje se každá přistavená nádoba (popelnice). Popelnice je vybavena čárovým a QR kódem a RFID čipem. Čip slouží k automatickému načtení nádoby při vývozu. Čip je umístěn ze spodu na vrchní hraně (plastová popelnice) nebo ze předu v horní polovině (kovová popelnice).

Zapojením do systému je možné získat úlevu z poplatku za TKO až do výše 70 %. Sleva se uplatňuje na následující období. Tzv. MESOH rok je obdobím od 1. října do 30. září. Výši slevy a množství vyprodukovaného odpadu je možné sledovat v Odpadovém účtu. 

Příklad - zapojení do systému v období od 1. října 2022 do 30. září 2023 generuje úlevu na poplatku pro rok 2024. Sleva je zohledněna v předpisu poplatku za rok 2024, který je rozesílán obecním úřadem. 

SHRNUTÍ

Třídící balíček

 • bílá role pytlů – slouží k třídění odpadu (papír, plast, PET lahve, případně nápojové kartony),
 • šedivé pytle na kovový odpad (třídění drobného kovového odpadu),
 • lihový fix – popis pytlů číslem popisným a příjmením,
 • zalamovací nůž – rozřezání kartonových obalů,
 • leták od EKOKOMU – povídání o odpadech,
 • arch s QR kódy
  • samolepící štítky určené k označení pytlů, případně nádob s jedlým olejem,
  • spodní okraj -> přístup do odpadového účtu na adrese: cz

Odpadový účet

 • adresa: mojeodpadky.cz
 • přihlašovací údaje na spodním okraji archu s QR kódy,
 • vyplňte odpadový dotazník,
 • proveďte inventuru stanoviště.

Nádoba na domovní odpad (popelnice)

 • překontrolujte, zda je nalepen štítek s čárovým a QR kódem (většinou levá strana popelnice),
 • překontrolujte, zda je nádoba vybavena RFID čipem (spodní strana vrchní hrany popelnice - plastová nádoba, vrchní polovina přední strany poplelnice - kovová nádoba),
 • překontrolujte štítky a čipy na všech popelnicích, které přistavujete,
 • pokud štítek případně čip nenaleznete zavolejte na 494 388 130, případně napište na mesoh@oucermna.cz
 • popelnici přistavujte pouze tehdy, je-li plná!

Svoz pytlů s tříděným odpadem

 • svozový den – vždy pondělí v lichémtýdnu, od 8.00 hod. ráno,
 • ve svozový den přistavit pytle s vytříděným odpadem před dům, vždy do 8.00 hod. ráno.

Smysl a cíle motivačního systému

 • zvýhodnit občany zodpovědně nakládající s odpady snížením poplatku za TKO až do výše 70 %,
 • motivovat občany k zodpovědnému nakládání s odpady,
 • snížit produkci tuhého komunálního odpadu v obci,
 • ulevit sběrným hnízdům od „přetékajícího“ odpadu,
 • ušetřit finanční prostředky za svoz odpadu.

FAQ - často kladené otázky

Musím se do systému zapojit?
Motivační systém je věc čistě dobrovolná, k ničemu nezavazující. Ztratíte však možnost získat slevu na poplatku za TKO a budete hradit plnou cenu za svoz.
Budou zachovány současné služby nakládání s odpadem?
Ano, všechny služby zůstanou zachovány, bude probíhat pravidelný svoz TKO (vždy středa v sudém týdnu), zůstanou zachována sběrná hnízda – ke změně dojde, až některá ze služeb nebude potřeba.
Nemám samolepku s čárovým kódem na nádobě (popelnici) na TKO, jak ji získám?
Nahlaste tuto skutečnost na obecním úřadě (494 388 130, mesoh@oucermna.cz), samolepka vám bude vylepena a nádoba bude zaevidována do systému.
Nemám na nádobě (popelnici) na TKO čip, jak ho mohu získat?
Nahlaste tuto skutečnost na obecním úřadě (494 388 130, mesoh@oucermna.cz), popelnice Vám následně očipována.
Jak mám postupovat, když se nemůžu přihlásit do odpadového účtu?
Ujistěte se, že zadáváte správné přihlašovací údaje; přihlašovací údaje naleznete ve spodní části archu s čárovými kódy. Případě se obraťte na pracovníky obecního úřadu, nebo napište na mesoh@oucermna.cz
Došli mi pytle na tříděný odpad, můžu si někde vyzvednout další?
Další pytle na tříděný odpad si můžete vyzvednout na obecním úřadě.
Potřebuji vyměnit nádobu (popelnici) na tuhý komunální odpad, dostanu někde nový štítek a čip?
Oznamte tuto skutečnost na obecním úřadě (494 388 130, mesoh @oucermna.cz) - samolepka a čip Vám budou na nádobu přiděleny.
Došly mi samolepky s QR kódy, je možné získat další arch?
Ano, další arch s QR kódy Vám bude vydán na obecním úřadě, případně Vám bude na vyžádání dodán pracovníky obce.
Popelnici mám stále přistavenou před domem, co mám dělat když ji nechci vyvézt?
Popelnici viditelně označte červenou stužkou (tkaničkou, provázkem), je domluveno, že takto označené nádoby nebudou obslouženy.
Co je to MESOH rok? O jaké období se jedná.
MESOH rok je vždy obdobím od 1. října do 30. září příslušného roku.
Kdy se mi uplatní sleva na poplatku za TKO?
Úleva z poplatku se počítá vždy z uběhlého MESOH roku. např. pokud byl systém využívám v období od 1.10.2022 do 30.9.2023 úleva na poplatku bude zohledněna pro rok 2024. Tedy poplatek pro rok 2024 se odráží ve využívání v rámci MESOH roku od 01.10.2022 do 30.09.2023.