Úřad a samospráva

Rada obce

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Čermná nad Orlicí dne 19. října 2022 byla zvolena nová rada obce:

  • starosta: Mgr. David Joska
  • místostarostové: Bc. Jaroslava Sejkorová, Jaroslav Nyč
  • radní: Ing. Marie Beznosková, Ladislav Novák

Zprávy o činnosti Rady obce