Úřad a samospráva

Sběrné místo

Sběrné místo se nachází na dvoře obecního úřadu. 

Otevřeno je vždy každou středu:

  • duben - říjen 15.30 - 17.30
  • listopad - březen 15.30 - 16.30

Na sběrném místě je možné odložit:

  • papír, plast, sklo, kovy (prozatím se nezapočítává do MESOH)
  • velkoobjemový odpad
  • elektroodpad (drobný i velké spotřebiče)
  • baterie, zářivky