Úřad a samospráva

Sběrné místo

Sběrné místo se nachází na dvoře obecního úřadu. 

Otevřeno je vždy každou středu od 15.30 do 17.30.