Úřad a samospráva

Inženýrské sítě

Obec spravuje následující inženýrské sítě - Kanalizaci a ČOV, místní komunikace, veřejné osvětlení a bezdrátový rozhlas. Otatní sítě jsou ve správě jiných provozovatelů. 

vodovod - správce: AQUA Servis Rychnov nad Kněžnou, www.aquark.cz

plyn - správce: GasNet, www.gasnet.cz

elektřina - správce: ČEZ Distribuce, www.cezdistribuce.cz

telefon, internet - správce: CETIN, www.cetin.cz

bezdrátový internet - více poskytovatelů: PODA, www.poda.cz; Tlapnet, www.tlapnet.cz; + mobilní operátoři