Úřad a samospráva

Rozpočet obce

Obec Čermná nad Orlicí hospodaří s finančními prostředky z daňový a nedaňových příjmů, ze získaných dotací a kapitálových příjmů. Historii hospodařní obce a aktuální vývoj hospodaření s finančními prostředky lze sledovat v aplikaci od společnosti TRIADA - Rozklikávací rozpočet, ve které lze procházet hodpodaření obce až do jenotlivých kapitol. Rozpočet obce je vždy schvalován ke konci kalendářního roku tak, aby obec nemusela v roce následujích hospodařit v rozpočtovém provizoriu.

Hospodaření obce lze prohlédnout od roku 2011.

náhled na aplikaci

rozklikávací_rozpočet.PNG