Úřad a samospráva

Projekty

Obsah připravujeme, děkujeme za pochopení.

Automatizace evidence sběrných nádob

20.12.2023

Název projektu: Automatizace evidence sběrných nádob Cíle projektu: automatizace evidence nádob na komunální odpad (popelnice), zefektivnění stávajícího svozu, implementace dat do motivačního systému obce nakládání s odpady (MESOH). Název programu: Program obnovy venkova - 22POVU1 poskytnutá dotace:…

Novostavba mateřské školy v Čermné nad Orlicí

20.06.2023

Název projektu: Novostavba mateřské školy v Čermné nad Orlicí Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/23_109/0002421 Stručný popis projektu: Projekt řeší vybudování novostavby objektu v obci Čermná nad Orlicí, kde vzniknou 2 třídy, jež zajistí navýšení kapacity mateřské školy ze současných 27 mís…

Domácí kompostování – obec Čermná nad Orlicí

05.06.2022

aktuální informace (12.11.2018): kdo si ještě z občanů, případně vlastníků nemovitosti v obci nevyzvedl kompostér, tak je možné jej vyzvednou každý všední den od 15:00 do 15:30 na dvoře za obecním úřadem případně dle domluvy - viz informace níže; aktuální informace (27.10.2018): výdej kompostérů v s…

Chodník podél silnice III/3172, Čermná nad Orlicí

05.11.2021

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015376 Stručný popis projektu: Projekt řeší novostavbu chodníku propojující již vybudované stávající úseky chodníků podél jižní strany silnice III/3172 v úseku mezi místními částmi obce a to Malou Čermnou a Velkou Čermnou. Stavba nového chybějíc…