Úřad a samospráva

Vyhlášky

Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých právních předpisů 

sbirkapp.gov.cz - Obec Čermná nad Orlicí

Seznam platných vyhlášek obce:

OZV č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

OZV č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Seznam vyhlášek s ukončenou platností:

OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - nahrazena vyhláškou č. 1/2022