Úřad a samospráva

Zápis do mateřské školy

Zápis dětí do mateřské školy

Masarykova základní škola a mateřská škola, Čermná nad Orlicí oznamuje, že zápis do mateřské školy na školní rok 2024-25 se uskuteční:

ve středu 15. května 2024

zápis proběhne v době od 15.00 do 17.00 hodin v budově mateřské školy.

Zákonný zástupce dítěte přinese k zápisu

  • rodný list dítěte
  • potvrzení od lékaře o průběhu očkování
  • doklad své totožnosti.

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy vyplní rodič při zápisu nebo ji může vyplnit předem. Formulář žádosti ke stažení zde (*.pdf), tištěná verze k dispozici v mateřské škole nebo na obecním úřadě.

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy jsou zveřejněna v budově mateřské školy v Malé Čermné, na obecním úřadě ve Velké Čermné, případně jsou k dispozici ke stažení zde (*.pdf).

Mgr. Dagmar Sieglová, ředitelka školy