Úřad a samospráva

Automatizace evidence sběrných nádob

Úvodní stránka > Úřad a samospráva > Projekty > Automatizace evidence sběrných nádob

Název projektu: Automatizace evidence sběrných nádob

Cíle projektu: automatizace evidence nádob na komunální odpad (popelnice), zefektivnění stávajícího svozu, implementace dat do motivačního systému obce nakládání s odpady (MESOH).

Název programu: Program obnovy venkova - 22POVU1

poskytnutá dotace: 96.000,00 Kč