Úřad a samospráva

Chodník podél silnice III/3172, Čermná nad Orlicí

Úvodní stránka > Úřad a samospráva > Projekty > Chodník podél silnice III/3172, Čermná nad Orlicí

logo MMR

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015376

Stručný popis projektu:

Projekt řeší novostavbu chodníku propojující již vybudované stávající úseky chodníků podél jižní strany silnice III/3172 v úseku mezi místními částmi obce a to Malou Čermnou a Velkou Čermnou. Stavba nového chybějícího chodníku pro pěší zajistí zvýšení bezpečnosti pěšího a silničního provozu. V současné době obec Čermná nad Orlicí nemá v místě realizace projektu tuto část chodníku k dispozici. 

Cíle a výsledky projektu:

Cílem projektu je vybudování chybějící části chodníku podél silnice III. třídy č. 3172. Realizace projektu zajistí spojení jedné místní části obce s druhou místní částí, což umožní uživatelům pěší dopravy bezpečně dojít například do místní mateřské školy, na poštu či do obchodu a školou povinným dětem bezpečně dojít do místní základní školy a dalším pěším pak na obecní úřad, do knihovny, k lékaři, či na dětské hřiště. Díky realizaci projektu dojde k vytvoření bezpečného prostoru pro všechny účastníky provozu, a tím snížení rizika vzniku dopravní nehody (střetu auta, případně jiného dopravního prostředku/cyklisty s chodcem). Realizace projektu také přispěje k zajištění plynulosti pěší i silniční dopravy.

Výsledkem projektu bude zvýšení bezpečnosti pěšího a silničního provozu v řešeném úseku. Doplněním chybějící části chodníku dojde k vytvoření uceleného úseku pěší komunikace v návaznosti na dvě významné místní části obce. Bude tím dosaženo celkového zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy oddělením pěšího provozu od provozu motorových i nemotorových vozidel. Dojde tak ke zvýšení bezpečnosti pro pěší při jejich cestě do zaměstnání, za službami či za vzděláním nebo při jejich cestě zpět domů.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

fotografie z realizace:

IMG_4884.JPEGIMG_4885.JPEGIMG_4886.JPEGIMG_4959.JPEGIMG_4960.JPEGIMG_4961.JPEGIMG_4962.JPEGIMG_4963.JPEGIMG_4964.JPEGIMG_4965.JPEGIMG_4966.JPEGIMG_4967.JPEGIMG_4968.JPEGIMG_4969.JPEGIMG_5491.JPEGIMG_5492.JPEGIMG_5493.JPEGIMG_5494.JPEGIMG_5495.JPEGIMG_5496.JPEGIMG_5497.JPEGIMG_5498.JPEGIMG_5499.JPEGIMG_5500.JPEGIMG_5501.JPEGIMG_5502.JPEGIMG_5503.JPEGIMG_5504.JPEGIMG_6865.JPEGIMG_6866.JPEGIMG_6867.JPEGIMG_6868.JPEGIMG_6869.JPEGIMG_6870.JPEGIMG_6871.JPEGIMG_6872.JPEGIMG_6873.JPEGIMG_6874.JPEGIMG_6875.JPEGIMG_6876.JPEGIMG_6877.JPEGIMG_6878.JPEGIMG_6879.JPEGIMG_6880.JPEGIMG_6881.JPEGIMG_6882.JPEGIMG_6883.JPEGIMG_6884.JPEGIMG_6885.JPEGIMG_6886.JPEGIMG_6887.JPEGIMG_6888.JPEGIMG_6889.JPEGIMG_6890.JPEGIMG_6891.JPEGIMG_6892.JPEGIMG_6893.JPEGIMG_6894.JPEGIMG_6895.JPEGIMG_6896.JPEGIMG_6897.JPEG