Úřad a samospráva

Domácí kompostování – obec Čermná nad Orlicí

Úvodní stránka > Úřad a samospráva > Projekty > Domácí kompostování – obec Čermná nad Orlicí

aktuální informace (12.11.2018):

  • kdo si ještě z občanů, případně vlastníků nemovitosti v obci nevyzvedl kompostér, tak je možné jej vyzvednou každý všední den od 15:00 do 15:30 na dvoře za obecním úřadem případně dle domluvy - viz informace níže;

aktuální informace (27.10.2018):

  • výdej kompostérů v sobotu 27. října 2018 - od 8 do 12 hodin na dvoře obecního úřadu;
  • výdej kompostérů ve středu 31. října 2018 - od 13 do 17 hodin na dvoře obecního úřadu;
  • výdej kompostérů v sobotu 3. listopadu 2018 - od 8 do 12 hodin na dvoře obecního úřadu;
  • kdo si kompostér z vážných důvodů nemůžete vyzvednout a projevíte o něj zájem, bude mu dovezen zaměstnanci obce, kteří případně pomohou i s jeho montáží; tuto skutečnost je třeba nahlásit na obecním úřadě osboně či na telefonu 494388130; 

_____________________________________________________

Jak už jste byli několikrát informováni, obci se podařilo získat dotaci na nákup 350 kusů kompostérů, výkonného štěpkovače a tří kusů kontejnerů na nepotřebný textil. Projekt nazvaný: „Domácí kompostování – obec Čermná nad Orlicí“ dostal od Státního fondu životního prostředí, v rámci Operačního programu Životní prostředí zelenou! Obci tak budou uhrazeny uznatelné náklady ve výši 85 % celkových výdajů. V řeči čísel bude obci vyplacena dotace ve výši 2.018.472,39 Kč.

Z výše uvedeného plyne následující:

  • každá domácnost dostane ZDARMA do výpůjčky domácí kompostér, který po době udržitelnosti projektu (tj. 5 let) přejde do osobního vlastnictví; při správném zacházení výrobce uvádí životnost kompostéru v délce 20 let!
  • štěpkovač najde své využití zejména v jarních a podzimních měsících, kdy dochází k prořezávce stromů; větve, které se vkládají do zelených velkoobjemových kontejnerů se budou kupit vedle a do kontejneru budou štěpkovačem podrceny – cílem je co nejefektivnější využití kontejnerů (v současné době převážně vozíme vzduch a kontejnery jsou neustále plné);
  • textil z kontejnerů bude nejprve roztříděn a jeho „použitelnější“ část bude využita v rámci projektu Uptee(https://www.facebook.com/weareuptee) – v rámci kterého dochází k výrobě nového funkčního oblečení; zbytek textilu bude předán k dalšímu zpracování.