Úřad a samospráva

Novostavba mateřské školy v Čermné nad Orlicí

Úvodní stránka > Úřad a samospráva > Projekty > Novostavba mateřské školy v Čermné nad Orlicí

logo

Název projektu:

Novostavba mateřské školy v Čermné nad Orlicí

Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/23_109/0002421

Stručný popis projektu:

Projekt řeší vybudování novostavby objektu v obci Čermná nad Orlicí, kde vzniknou 2 třídy, jež zajistí navýšení kapacity mateřské školy ze současných 27 míst na 48 míst. Po realizaci projektu tedy vzniknou 2 třídy a ostatní vnitřní a venkovní prostory mateřské školy pro kapacitu 48 dětí.  Bezbariérovost novostavby objektu bude zajištěna v souladu s platnou legislativou a požadavky poskytovatele dotace. Součástí projektu je rovněž dodávka gastrotechnologie a dodávka pojízdné schodišťové plošiny.

Cíle a výsledky projektu:

  1. Budou realizovány stavební práce, dodávky a služby související s vybudováním novostavby objektu, kde budou vytvořeny dvě třídy o kapacitě 24 dětí v každé třídě, tedy celkovém počtu 48 dětí a vznikne zde další potřebné zázemí a venkovní prostory pro provoz mateřské školy. 
  2. Zajištění bezbariérovosti mateřské školy – v rámci projektu bude provedena bezbariérovost v souladu s platnou legislativou a požadavky poskytovatele dotace, která umožní osobám se sníženou schopností pohybu a orientace využívat všech služeb a zázemí, které mateřská škola poskytuje.
  3. V rámci projektu bude realizována dodávka gastrotechnologie a dodávka pojízdné schodišťové plošiny.
  4. Úprava venkovního prostranství mateřské školy.

Výsledkem realizace projektu bude nová moderní mateřská škola, která bude odpovídat všem současným platným normám, předpisům a dalším požadavkům legislativy.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Unie.