Úřad a samospráva

Usnesení z III. veřejného zasedání ZO

Usnesení z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 15. března 2023. Vlastní text usnesení.