Úřad a samospráva

Usnesení z I. veřejného zasedání ZO